Back
19
April
338435531_936476924162536_7639573917834840115_n
วัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ผู้ก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7:00 น. - 9:30 น.
ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร

07
April
336591769_2148201845390958_4713572874449670126_n
ประเพณีสงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ

23
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
9:30 น. - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท

ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาเขาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา  14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น.

22
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
24
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
26
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี

26
March
EDUC
20
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
13:30 น. - 18:00 น.
ณ ห้องพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

01
March
333848329_1570538046763859_5944210657741944681_n
MOON MUSIC MEMORIZE
17:00 น. - 22:00 น.
ณ ลานสนามหญ้า อาคารทองคูณหงส์พันธ์

01
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
26
February
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี

22
February
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
22
February
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566
9:30 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์