Back
23
มีนาคม
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
9:30 น. - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท

ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึก …

07
เมษายน
336591769_2148201845390958_4713572874449670126_n
ประเพณีสงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ

24
มีนาคม
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
26
มีนาคม
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี

25
มีนาคม
EDUC
22
มีนาคม
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
20
มีนาคม
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
13:30 น. - 18:00 น.
ณ ห้องพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

01
มีนาคม
333848329_1570538046763859_5944210657741944681_n
MOON MUSIC MEMORIZE
17:00 น. - 22:00 น.
ณ ลานสนามหญ้า อาคารทองคูณหงส์พันธ์

01
มีนาคม
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
26
กุมภาพันธ์
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี

22
กุมภาพันธ์
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
22
กุมภาพันธ์
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566
9:30 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์