Back

คำถามที่พบบ่อย

 • ไม่ผ่านกิจกรรมชมรม ประสานที่ชมรม/
 • ไม่ผ่านกิจกรรมคณะ ประสานที่คณะ/
 • ไม่ผ่านกิจกรรมมหาลัย ประสานที่งานพัฒนานักศึกษา อาคารทองคูณ หงษ์พันธุ์
 • หรือเช็คกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา อาคารทองคูณ หงษ์พันธุ์
 • ช่องทางการรับสมัครสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)

  หรือติดต่อฝ่ายรับเข้านักศึกษา : Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • ช่องทางการติดต่อ
 • อีเมล oass@sskru.ac.th
 • สอบถามทางโทรศัพท์ 045 643 622
 • หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 045 643 600
 • ช่องทางการรับสมัครสำหรับบัณฑิตศึกษา
  หรือติดต่อ ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 • Facebook สำนักงานบัณฑิตศึกษา
 • การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
 • ระบบรับสมัครนักศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี
 • เมื่อกรอกข้อมูลในระบบ https://reg.sskru.ac.th/cv1/index.php เสร็จแล้ว
 • print หรือ download เอกสารที่ระบบออกให้
 • สามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง ที่ตึก 7 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือส่งเอกสารทั้งหมด ตามประกาศ เป็นไฟล์ pdf ที่กล่องข้อความเพจ www.facebook.com/OASS2021
 • เมื่อส่งเอกสารแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งเลขบัญชีให้โอนเงินค่าสมัคร 200 บาท
 • หากส่งใบสมัครด้วยตนเองจะมีตราประทับและลายเซ็นเจ้าหน้าที่/หากส่งออนไลน์จะไม่มีตราประทับโดยเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยติดต่อขอรับในวันสอบ และเก็บเอกสารการสมัครไว้กับตนเอง
 • เป็นวิธีการในการยืนยันตัวตน โดยใช้การยืนยันตัวตนหลายอย่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปจะนิยมใช้วิธีการในการยืนยันตัวตน ดังนี้
 • ข้อมูลที่คุณรู้(Something you aknow) เช่น รหัสผ่าน
 • ข้อมูลที่คุณมี(Something you have) เช่น บัตร หรือ รหัสที่ได้จากโปรแกรมยืนยันตัวตน (Microsoft Authenticator) บนเครื่องโทรศัพท์
 • ข้อมูลที่คุณเป็น (Something you are) เช่น ลายนิ้วมือ หรือ หน้าของผู้ใช้งาน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น จึงควรมีวิธีการยืนยันตัวตนอย่างน้อย 2 รูปแบบ เช่น รหัสผ่าน และจากโปรแกรมยืนยันตัวตน
  คู่มือยืนยันตัวตน

 • Google Mail เข้าใช้บริการที่ www.gmail.com
  รูปแบบอีเมล์สำหรับบุคลากร : watchara.t@sskru.ac.th
  รูปแบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา : stuรหัสนักศึกษา 10 หลัก@sskru.ac.th

 • Microsoft365 Mail เข้าใช้บริการที่ https://www.office.com
  รูปแบบอีเมล์สำหรับบุคลากร : watchara.t@365.sskru.ac.th
  รูปแบบอีเมล์สำหรับนักศึกษา : stuรหัสนักศึกษา 10 หลัก@365.sskru.ac.th

 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไม่มีในหัวข้อ FAQs สามารถตั้งคำถาม หรือสอบถามได้ที่

 • หมายเลขโทรศัพท์ (+66) - 045 - 643 -600 - 5
 • อีเมล์ : webmaster@sskru.ac.th
 • ข้อตกลง

  01
  ไม่ควรเสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
  02
  ไม่ควรเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
  03
  ไม่ควรเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
  04
  ไม่ควรใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้น ๆ
  05
  "ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"

  ตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่....