Back

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading