Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการกู้ยืมกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงขั้นตอนกระบวนการในการกู้ยืมจัดทำแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan System)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading