Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรี

วันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรี 30 พฤษภาคม 2567 เลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี พร้อมบุคลากร ร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading