Back

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading