Back

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading