Back

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading