Back

นางชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเปิดกิจกรรม “นวัตกรรมแก้จน คนศรีสะเกษ ครั้งที่ 3”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading