Back

ดร.วิจาร สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading