Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนำทับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” ภายใต้สโลแกนการแข่งขัน “มิตรภาพเหนือชัยชนะ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี ชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวดักสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนำทับนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” ภายใต้สโลแกนการแข่งขัน “มิตรภาพเหนือชัยชนะ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี ชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวดักสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อธิการบดี คณะผู้บริหาร ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี มหาสารคาม เลย และร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 2,000 คน


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading