Back

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา เพื่อพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading