Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น นำตัวแทนส่วนงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเสียมเรียบ เพื่อพบปะพูดคุย การเชื่อมโยงระบบการศึกษาวิจัยร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันและศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยว


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading