Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการปล่อยขบวนแสดงพลังร่วมรณรงค์ ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 38 แห่ง ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข”

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการปล่อยขบวนแสดงพลังร่วมรณรงค์ ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 38 แห่ง ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยเป็นโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งการปล่อยขบวนทำพร้อมกันทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading