Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ประจำปี 2566


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading