Back

งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (แนวทางการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วม ในวันที่ 20 ตุลาคม 2556


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading