Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าส่วนราชการผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง โดย พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรวิสุทธิ์ ปธ.๙

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐, เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจงหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนางมัลลิกา เกษกุล นายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมอวยพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการผู้เกษียณอายุในปีนี้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading