Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อ.เมืองศรีสะเกษ โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมต่าง ๆ รวมทั้งภาคประชาชนเข้าร่วม โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในเวลา 19.00 น.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และร่วมกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง พร้อมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading