Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 35 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 35 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2566 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเพชรราชภัฏศรีสะเกษ และมอบทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรับมอบทุนการศึกษา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมอบทุนในทุก ๆปี เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาเรียนดี เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนลูกหลานชาวจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading