Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ค่ายศิลป์รักษ์ป่า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่ายศิลป์รักษ์ป่า “ราชภัฏ” ปลูกป่าในใจคน ปลูกฝังจิตสำนึกความรักและความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ และสืบสานพระราชปณิธาน ร. 9

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2566) เวลา 11.00 น. ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ค่ายศิลป์รักษ์ป่า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะ อ.ภูสิงห์ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่ายเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ค่ายศิลป์รักษ์ป่า เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จึงถึงปัจจุบัน รวม 16 ปี ในการดำเนินการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครูและนักเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนทั้งสิ้น 391 คน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนขุขันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนละลมวิทยา โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร โรงเรียโนนปูนวิทยาคม โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ และโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์

โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอภูสิงห์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแชร์สเบาว์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตราว สถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ หน่วยจัดการป่าต้นน้ำห้วยสวาย หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุระนารี สถานีตำรวจภูธรอำเภอภูสิงห์ มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก องค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา โครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading