Back

ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดศรีสะเกษนำทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันศักดิ์ พวงอก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพ และ ฝีพระหัตถ์การรบ ทรงเชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิด และ ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพ ตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษา จนถึงปีพุทธศักราช 2133 จึงได้ทรงขึ้นครองราชย์สมบัติ โดยเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2135 ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะ ปัจจุบันถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตมากว่า 400 ปีแล้วก็ตาม พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ พระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ขับไล่อริราชศัตรูผู้รุกรานตลอดพระชนม์ชีพ นำมาซึ่งความเป็นเอกราชแก่ชาติไทย และ เป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยตราบถึงปัจจุบัน


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading