Back

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยครูปากเซ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายงบประมาณและกิจการพิเศษ กำกับงานวิเทศสัมพันธ์ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนกับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จำนวน 15 คน ที่ผ่านการคัดเลือก จะเดินทางไปในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยครูปากเซ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 – วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้มอบโอวาทและแนวทางการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ ให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดี และนำความรู้ที่ได้เรียนมาในการดำเนินชีวิต ในต่างแดน ในนามนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading