Back

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ค.ง.ส.) ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ค.ง.ส.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมธง รุญเจริญ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading