Back

พิธีจุดเทียนชัยวิมุตตานัง และร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ ประจำปี 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 09.09 น. ณ อาคารศิลปะและวัฒนธรรม (หลังเก่า) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยวิมุตตานัง และร่วมพิธีบูชาบูรพาจารย์แห่งงานศิลป์ ประจำปี 2566 จัดโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากและนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ด้านงานศิลปวัฒนธรรมและศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆที่มี ครู เป็นผู้สร้างและสืบสานต่ององค์ความรู้ผ่านกิจกรรมการไหว้ครู ร่วมกับกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading