Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายการก่อตั้งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม (ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายการก่อตั้งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading