Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ 2566

ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ 2566

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้เป็นชื่อประจำสถาบัน พร้อมทั้ง พระราชทาน พระราชลัญจกรเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขอเทิดทูน ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติ และปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศและบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในฐานะพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้เป็น “พระบิดา” และ “ครู” ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน ดังนั้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2566 ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในเวลา 07.00 น. ณ ศาลาพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ ได้มีพิธีมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิกนก โตสุรัตน์ หลังจากนั้น เวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณวงเวียน ตราพระราชลักญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading