Back
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.
HomeCommunity

Featured Resources

Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

428617181_823954939749956_6039076196045783454_n

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศรีสะเกษศึกษา การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการสร้างสรรค์ หลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อปลูกจิตสำนึก รักถิ่น รักชาติ”

แนวทางการสร้างสรรค์ หลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึก รักถิ่น รักชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศรีสะเกษศึกษา การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “แนวทางการสร้างสรรค์ หลักสูตรและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อปลูกจิตสำนึก รักถิ่น รักชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์...
428625729_823948453083938_3557025044828025282_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะครูจาก Krou Yeung School จากราชอาณาจักรกัมพูชา

ต้อนรับคณะครูจาก Krou Yeung School จากราชอาณาจักรกัมพูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะครูจาก Krou Yeung School จากราชอาณาจักรกัมพูชา นำโดย Mr. Yin Sopheap พร้อมทั้ง ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท...
428628955_823885903090193_8972291609914502364_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม Al สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการ

โครงการอบรม Al สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ชั้น 3 อาคารศรีพฤทธาลัยสัมมนาคาร รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม Al สำหรับช่วยทำงานวิจัยทางวิชาการ โดยมี นายรัฐวิทย์...
428608997_823313896480727_4327550206890274877_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงนามบันทึกความร่วมการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ

MOU ความร่วมมือการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงนามบันทึกความร่วมการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาหน่วยบริการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีบทบาทและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือปรับปรุงหน่วยบริการให้มีความปลอดภัยแข็งแรง เหมาะสมกับ...

What's Happening

Free, creative events open to all

Free and Public Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
View More
Spotlight

How NYU Faced COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
View More

By the Numbers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Learn More
300
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
645
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
1600
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
24
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.