Back
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores.
HomeCommunity

Featured Resources

Blog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

449032583_122149089470232951_4623830145261009869_n

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2567

23 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
449034069_122149068068232951_2942671149663267527_n

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิพล ชั้น 3 โรงแรมนครลำดวนเพลส (ศรีพฤทธาลัย) นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง...
448722308_122148180470232951_6891124230616975670_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ในทุกคณะและทุกชั้นปี ได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและถือเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้ครูที่มีมาแต่ดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ ที่นักศึกษาต่างพร้อมกันทำพานดอกไม้ธูปเทียนแก่อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ พร้อมกันนี้ อธิการบดี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี...
448753590_122147888828232951_3709914227219896766_n

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการขอทุนวิจัย”

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนครลำดวนเพลส ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการขอทุนวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามผู้จัดโครงการฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ...

What's Happening

Free, creative events open to all

Free and Public Events

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
View More
Spotlight

How NYU Faced COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
View More

By the Numbers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Learn More
300
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
645
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
1600
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
24
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.