Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ขอสนับสนุนกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)
โดยการประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ และรณรงค์การป้องกันการทุจริต

สปอต_ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต

สปอต_Motion การ์ตูน

ซีรีส์_ขบวนการใต้โต๊ะ

คลิป_บุคคลต้นแบบ

มินิซีรีส์_Bangkok Dystopia

Loading

Upcoming Events

28
May
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
8:00 น. - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
04
Jun
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2567
9:00 น. - 16:00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
08
Aug
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
all events