Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ขอสนับสนุนกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)
โดยการประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ และรณรงค์การป้องกันการทุจริต

สปอต_ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต

สปอต_Motion การ์ตูน

ซีรีส์_ขบวนการใต้โต๊ะ

คลิป_บุคคลต้นแบบ

มินิซีรีส์_Bangkok Dystopia

Loading

Upcoming Events

29
Feb
ENGLISH QUIZ COMPETITION ประกวดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
29
Feb
พิธีมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ครั้งที่ 3
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
25
Feb
all events