Back

Homeขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567

ส่งผลตรวจ ATK

บัณฑิตทุกท่านจะต้องตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19

เอกสารเกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือเชิญฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กำหนดการจองชุดครุย ชุดปกติขาว

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2567 ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม)
กำหนดการจองออนไลน์ วันที่ 1 - 10 กรกฎาคม 2567

หนังสือแจ้งความประสงค์แต่งกายตามเพศสภาพ

บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากประสงค์แต่งกายตามเพศสภาพเพื่อถ่ายภาพหมู่ ไม่ต้องส่งหนังสือขออนุญาต

การแต่งกายของบัณฑิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกองพัฒนานักศึกษา

(หน่วยอำนวยการกลางพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)
(+66) - 0 8825 - 7090 - 0
(+66) - 0 8577 - 1998 - 8

Upcoming Events

31
Jul
18
Aug
08
Aug
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
all events