SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ พันธนาม คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลังชนะนักกีฬาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกม เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1803
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ และนายอานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1388
ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1894
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัล THAILAND LEADER AWARDS 2015 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1107
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการยอย่องเป็น "พลเมืองศรีสะเกษกิตติมศักดิ์" เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 410
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายสัปดาห์วิชาการ ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับประเทศ 42 สถาบันทั่วประเทศไทย ได้ลำดับที่ 26 ของประเทศ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 875
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์ ดร.อรธิดา ประสาร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 465
ขอแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับ ฯพณฯ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 473
ยินดีกับ นางสาวรสสุคลธ์ สารทอง นายกองค์การนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับชาติ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 591
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกกาญจ์ แซ่จึง นางสาวธัญวรัตน์ แจ่มใส่ นายธนพล วิยาสิงห์ และดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 536