SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โปสเตอร์ ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย และ อาจารย์บูรณ์เชน สุขคุ้ม ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาค เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 31
ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์ พันธนาม ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนัก 60 กก. การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 31
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภาวิณี บุญเจริญ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม และคว้าเหรียญทอง จากการแข่งขันแฮนด์บอล หญิงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 40
คุณอยู่ที่: Home คนเก่ง คนดี ศรีราชภัฏ ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์พันธนาม และ นางสาวภาวิณี บุญเจริญ ที่ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" ขอแสดงความยินดี กับนายสุรศักดิ์พันธนาม และ นางสาวภา เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 13
แสดงความยินดีกับนายสุรศักดิ์ พันธนาม คว้าเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลังชนะนักกีฬาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน ยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 66 กก. บุคคลชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 "กันเกราเกม เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1874
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์ และนายอานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1462
ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ขุนศักรินทร์เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1965
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับโล่รางวัล THAILAND LEADER AWARDS 2015 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1132
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนก โตสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการยอย่องเป็น "พลเมืองศรีสะเกษกิตติมศักดิ์" เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 443
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหากฏหมายสัปดาห์วิชาการ ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับประเทศ 42 สถาบันทั่วประเทศไทย ได้ลำดับที่ 26 ของประเทศ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 899