SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 42
ประกาศ เรื่องประมูลสถานที่จำหน่ายอาหารและสินค้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 682
ประกาศสอบราคาเข่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 79
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ชุด เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 80
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ชุด เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 66
ประกาศยกเลิกประกาศ สอบราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 107
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๒ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 64
ร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 75
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 84
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 74
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 70
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 61
ประกาศสอบราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 70
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 64
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 65