SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 140
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 130
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 126
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 113
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 115
เปิดประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายอาหาร อาคารส่งเสริมสุขภาพ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 221
ประกาศผลการประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 78
ประกาศผลการประมูลเช่าสถานที่จำหน่ายอาหารและสินค้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 83
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบอินเตอร์เน็ต เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 65
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 117
ประกาศ เรื่องประมูลสถานที่จำหน่ายอาหารและสินค้า เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 758
ประกาศสอบราคาเข่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 138
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ชุด เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 127
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดและรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ ชุด เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 101
ประกาศยกเลิกประกาศ สอบราคาเช่าระบบวงจรสื่อสารความเร็วสูง (อินเทอร์เน็ต) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 141
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาชีพครู ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 120