SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.ศรีสะเกษ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1427
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการและกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1283
ใบสมัครพนักงานโรงเรียนสาธิตและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 686
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1676
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1932
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 3265
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 8252
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1804
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1620
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1386