SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจะและแต่งตั้งเป็นบุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 831
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.ศรีสะเกษ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1769
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการและกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1643
ใบสมัครพนักงานโรงเรียนสาธิตและบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 878
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1978
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เขียนโดย งานบริหารบุคคล 2078
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 3373
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 8480
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1863
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เขียนโดย งานบริหารบุคคล 1692