SSKRU.AC.TH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

k1

  • เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี 
  • k2
  • k3
  • k4
    • ทั้งนี้ วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกมหาจักรี หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า วันจักรี ซึ่งหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย และได้มีการจัดงานพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีฯ มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 (ปี 2461) เป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
Share