SSKRU.AC.TH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

e1

 

  • เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 น. ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยผลการเลือกตั้งมีดังนี้ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ได้แก่ นายสิริชัย ศรีชัย จากพรรคห้าประสานลำดวนบานเป็นหนึ่ง  ได้ 3,738 คะแนน และประธานสภา ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ แย้มใย จากพรรคพลังราชภัฏ ได้ 2,843 คะแนน ในขณะที่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา แต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน มีจำนวน 454 เสียง และมีบัตรเสียเพียง 59 ใบ และผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งประธานสภานักศึกษา แต่ไม่ประสงค์จะลงคะแนน มีจำนวน 696 เสียง และมีบัตรเสียเพียง 68 ใบ

 

Share