SSKRU.AC.TH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
  • เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่7 จังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2560 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีศักยภาพให้ได้มีโอกาสในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ทายาทธุรกิจ ในการสืบทอดกิจการและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการจ้างงานเพิ่มขึ้น และเพื่อผลักดันให้เกิดการประกอบการใหม่ๆ โดยดร.ภาดล อามาตย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 9902 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  • BU1
  • BU2
Share