SSKRU.AC.TH

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขยายเวลารับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 625
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งว่าง เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 115
ขอเชิญบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมงาน วัน ฯพณฯบุญชง วีสมหมาย ประจำปี 2560 ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯบุญชง วีสมหมาย เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 74
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เขียนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 110
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์ฯ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 236
มรภ.ศรีสะเกษ ร่วมประกอบกิจกรรมวันจักรี เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 59
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายกองค์การบริหารนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 76
ประกาศ กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 273
บริษัท เงินทองมาวัสดุ จำกัด มีความประสงค์รับนักศึกษา เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 92
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บริการวิชาการแก่ชุมชน เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ 136