SSKRU.AC.TH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

           [ วิสัยทัศน์ ]

           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

Share