แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

default-thumbnail-sskru

≡ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ. 2564)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ. 2563)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ. 2562-2565)

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563)

รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563) 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2562) 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561) 6 เดือน