More Articles...

  1. แบรนด์ไอเดียกรีน แปลงเปลือกมะพร้าวทำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก! ลดขยะเกษตร-สร้างรายได้ชาวสวน เป็นมิตร-ทดแทนพลาสติก-โฟม
  2. เบื้องหลังการถ่ายทำรายการ MONO29
  3. TPMAPลงพื้นที่ชี้แจงเครื่องมือเก็บข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ลุยต่อเนื่อง 5 วันเต็ม กับผู้จัดเก็บข้อมูลของแต่ล่ะชุมชน
  4. นำกลุ่มแส่วเสื้อเยอโพนค้อ ต.โพนค้อ อ.เมือง จ.ศรี​สะเกษ​ ร่วมรายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภัยโควิด19 รวมไทยสร้างชาติ ตอน​กลุ่มแส่วเสื้อ​ ฝ่าวิกฤติโควิด19​ กลุ่มแส่วเสื้อเยอโพนค้อ
  5. ต่อยอดงานบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับงานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  6. Workshop ปลาร้าสูตรชุมชนหัวนาลุ่มแม่น้ำมูล
  7. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดโครงการบริการวิชาการแปรรูปปลาร้าสูตรบ้านหัวนา เพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สร้างแบรนด์ปลาร้า บรรจุภัณฑ์
  8. อบรมดิจิทัลคอนเทนต์ และฝึกปฏิบัติการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ การถ่ายภาพ นิ่งและวีดิทัศน์ด้วยสมาร์ทโฟน และ การตลาดออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติการสร้างเพจ facebook เพื่อการขายสินค้าชุมชน​ ณ ห้องลำดวนทอง ชั้น 2 โรงแรมพรหมพิมาน จังหวัดศรีสะเกษ
  9. นำชุมชนบ้านสามขา​ ต.เสียว​ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ​ จ.ศรี​สะเกษ​ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบ​ หนึ่งในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน​ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ​ ร่วมรายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภัยโควิด19 รวมไทยสร้างชาติ ประเด็นการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงกบ​ ฝ่าวิกฤติโคว