การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

default-thumbnail-sskru

≡ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ด้านบริการวิชาการ

- ด้านศิลปวัฒนธรรม