การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

default-thumbnail-sskru

≡ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (พ.ศ. 2563)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (พ.ศ. 2562)

- ด้านบริการวิชาการ

- ด้านศิลปวัฒนธรรม