สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2563)

  • Print

default-thumbnail-sskru

≡ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม (พ.ศ. 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน (พ.ศ. 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม (พ.ศ. 2562)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม (พ.ศ. 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ (พ.ศ. 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม (พ.ศ. 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน (พ.ศ. 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม (พ.ศ. 2563)