ลดาลำดวน ฉบับที่ 481 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ladalumduan