ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชการ

23845680 1850020485288576 4843529779708661990 o

More Articles...

  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
  2. ขอแสดงความยินดี กับ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
  3. แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกภาคอิสานตอนล่างเนื่องในวันรพี 2560 และเป็นตัวแทนภาคอิสานตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีระดับประเทศ
  4. ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นายสุรศักดิ์ พันธนาม ตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
  5. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ รายการแข่งขันโปรแกรม excel และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการแข่งขันพิมพ์ดีด
  6. ขอแสดงความยินดีกับนายดำรงศักดิ์ โสดามุก สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 64 จากผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 103 คน (ระดับอุดมศึกษา) ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 (นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  7. ขอแสดงความยินดีกับนายสิริชัย ศรีชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการคัดเลือก ที่ควรแก่การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2560
  8. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  9. ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ