นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

21761873 1915483108777549 3382310998649808221 n

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นางสาวสุลัดดา พุฒพิมาย หัวหน้างานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำนางสาวรสสุคนธ์ สารทอง ,นางสาวนุชจวรรณ จันทร์เรือง และนายสิริชัย ศรีชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีนายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ“สถิตใจไทยทั่วหล้า องค์ราชามหาภูมิพล” “ลูกหลานเมืองศรีฯ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”