ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

119668081 1119856388416692 6223749073632714072 o

More Articles...

  1. ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) "๒๐ ปี ราชภัฏศรีสะเกษ"
  2. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุน
  3. แบบฟอร์มตอบรับ "ทุนการศึกษาธนาคารไทยพานิชย์"
  4. รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2563
  5. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 "สัปดาห์วันวิทย์ พิชิตวิกฤติ โควิด-19"
  7. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 หัวข้อ พลังภาคประชาคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน "พลังกลุ่มพลังชุมชน สู่การปรับตัวที่ยั่งยืนในสถานการณ์ NEW NORMAL"
  8. ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
  9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ