การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • Print

default-thumbnail-sskru

≡ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง