ลดาลำดวน ฉบับที่ 655 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

ladalumduan