ลดาลำดวน ฉบับที่ 623 ประจำวันที่ 11 กันยาน 2560

ladalumduan