ลดาลำดวน ฉบับที่ 570 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560

ladalumduan