ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่    โหลดใบสมัครได้ที่นี่